Apliecinu, ka ir saņemta piekrišana no visām fiziskām personām kā datu subjektiem, kuru personas datus Pircējs dara zināmus Pārdevējam Līguma izpildes nolūkā, par viņu personas datu sniegšanu Pārdevējam šī Līguma izpildes nolūkā.
ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME, TĀ PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA.

Vai esat sasniedzis / sasniegusi 18 gadu vecumu?

Lai apmeklētu šo lapu, Jums jābūt pilngadīgam / pilngadīgai.